JAKUB LIPAVSKÝ

Pohledy do instalací
Sochy
Lesíky a rybníky
Zemní sochy
Kapličky
Realizace a soutěže
Hlavy
Obrazy
Akvarely a inkousty

CV
Kontakt


Soutěžní návrh na pomník sv. Cyrila a Metoděje v Brně